ARTIST MANAGMENT OFFICE

  +48 501 689 589

  +48 32 260 33 11

  mariuszkal@tlen.pl

Formularz kontaktowy

Mariusz Kalaga

ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

Osoby, firmy oraz instytucje chcące współdziałać z Nami w ramach realizacji celów statutowych fundacji:

  • Działalność oświatowo-kulturalna w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

  • Działalność na rzecz wyszukiwania osób utalentowanych wokalnie, instrumentalnie, aktorsko i tanecznie.

  • Krzewienia kultury muzycznej w społeczeństwie polskim.

  • Promocja muzyki polskiej w kraju i za granicą.

  • Organizacja spektakli, widowisk, festiwali i imprez artystycznych.

PFR